Spletna stran Ambisontia.si je tudi spletna trgovina, ki jo upravlja Mlekartz, Aleksander Hvala s.p. (v nadaljevanju prodajalec).

PODATKI PODJETJA
Mlekartz – kreativna delavnica,
Aleksander Hvala s.p.
Ljubinj 3
SLO – 5220 Tolmin

Tel: +386 (0)51 602 326
E-mail: mlekartz@gmail.com

Podjetje je vpisano v poslovni register RS,
matična št. 7247966,
šifra dejavnosti: 90.030 – umetniško ustvarjanje
ID za DDV: 24657743
Transakcijski račun: IBAN:  SI56 0510 0703 2456 323

CENE IZDELKOV

Naročanje v spletni trgovini Ambisontia poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izbirate in naročate lahko izdelke, ki so na voljo v seznamu izdelkov. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog. Vse cene so navedene v evrih ter ne vsebujejo davka na dodano vrednost v skladu s 94. členom ZDDV-01.

VRAČILO BLAGA

Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu ali (ob osebnem prevzemu) pismeno prodajalcu, nato pa se s prodajalcem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine.

Pri nakupu blaga prek spletne trgovine ima kupec pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prejemu blaga prodajalcu pisno sporoči na mlekartz@gmail.com, prek običajne pošte na naš naslov, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

V primeru odstopa od pogodbe prodajalec najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če prodajalec ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.

Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano, v originalni , nepoškodovani embalaži in v nespremenjeni količini na svoje stroške odposlati ali dostaviti prodajalcu v štirinajstih (14) dneh po sporočilu od odstopa pogodbe. Če kupec blago pošilja, mora poskrbeti za primerno zaščito izdelka.

Prodajalec blaga ni dolžen sprejeti, če je blago uničeno, pokvarjeno, (delno) izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, razen, če je bilo blago v takem stanju že pred prejemom in je kupec/prejemnik to takoj sporočil prodajalcu, dostavljalcu ali trgovcu, od katerega je blago prejel. Priložena mora biti kopija originalnega računa. Vrnitev prejetega blaga prodajalcu v štirinajstih (14) dneh po prejemu, se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupec je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri in zaradi vrnitve predmeta nakupa.

Če je kupec ponudniku v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in pogoji poslovanja sporočil, da od pogodbe odstopa in je prejeto blago v zakonskem roku vrnil nepoškodovano, v originalni embalaži in nespremenjeni količini, mu bo prodajalec vrnil morebitno že plačano kupnino v roku najkasneje 14 dni od prejema odstopa od pogodbe. prodajalec po želji kupca omogoča tudi zamenjavo artikla.

VRAČILO BLAGA ZARADI REKLAMACIJE

Vsi izdelki v prodaji so narejeni v kreativni delavnici Mlekartz.

Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu ali ob osebnem prevzemu, nato pa se dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine. Naknadnih prijav napak ali poškodb prodajalec ni dolžen obravnavati, saj pozneje ni možno ugotavljati, če je do napak ali poškodb prišlo pred ali po prevzemu blaga.

Morebitne stroške vračila krije prodajalec. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

V primeru reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine.

Naslov za vračilo blaga:

Aleksander Hvala s.p.,
Ljubinj 3,
5220 Tolmin

STVARNA NAPAKA

Kupec ima pravico da lahko uveljavlja stvarno napako proizvoda ko:
– artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
– artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
– artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
– je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Uveljavljanje stvarne napake

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Če obstoj napake na proizvodu ni sporen, po prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku osmih (8) dni ugodil kupčevi zahtevi.

Prodajalec bo pisno odgovoril kupcu na zahtevo najpozneje v osmih (8) dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Kupec lahko uveljavlja stavrno napako blaga v roku dveh (2) let od izročitve blaga.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve (2) leti, odkar je bila stvar izročena.

ODVEZA ODGOVORNOSTI

Spletna trgovina Ambisontia deluje po načelu kataloške prodaje. Podatki o dobavi in opisi izdelkov pa so zgolj informativne narave. Kljub prizadevanju za stalno ažuriranost trgovine in dobavnih rokov se lahko zgodi, da se lastnosti izdelkov, njihova cena in dobava spremenijo tako hitro, da ne uspemo popraviti podatkov in so izdelki še vedno zavedeni v seznamu spletne trgovine.

V primeru večje spremembe, ki bi vplivala na funkcionalnost, ceno ali druge pomembne lastnosti naročenega izdelka, bo prodajalec kupca o tem obvestil. Kupec ima pravico naročilo preklicati, zamenjati za drug izdelek ali pa izdelek izločiti iz naročila v primeru da je naročil več izdelkov.

PRITOŽBE IN SPORI

V primeru težav se kupec s spletno trgovino Ambisontia lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 051 602 326 ali po elektronski pošti na mlekartz@gmail.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih (5) delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v osmih (8)dneh obvestil uporabnika (kupca) o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno in tudi hitro. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Spletna trgovina Ambisontia se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje sporov
Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Spletna trgovina Ambisontia, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

IZDELKI “PO NAROČILU”

Za izdelke višjega visokega cenovnega razreda, izdelke ki se prodajajo izjemno redko in izdelke ki se pri proizvajalcu/dobavitelju naročajo in so narejeni nestandardno, prodajalec in kupec dogovarjata rok dobave, način plačila in dostavo.

AVTORSKE PRAVICE

Fotografije izdelkov, besedila in motivi na izdelkih, opisi izdelkov so last njihovih avtorjev in se jih brez dovoljenja ne sme kopirati.

Prodajalec ne odgovarja za pravopisne, cenovne ali tekstovne napake. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Vse slike izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti izdelkov.

%d bloggers like this: